1. Top Page
  2. Company Profile
  3. Officer List

Officer List

Directors and Corporate Auditors

President, The Board Of Directors Representative Director Masao Sakazaki
Representative Director Katsuhiko Tsujimura
Director Kunio Tsuru
Tooru Noguchi
Osamu Ogura
Wataru Matsushita
Seiichiro Ogawa
Outside Director Ikuho Inoue
Tetsuji Mino
Standing Auditor Wataru Kojima
Masatsugu Matsuyama
Corporate Auditor Narihito Maishi
Yasuaki Tarutani
Rikiya Hattori

Executive Officers

President Masao Sakazaki
Senior Managing Executive Officer Katsuhiko Tsujimura
Managing Executive Officers Kunio Tsuru
Tooru Noguchi
Osamu Ogura
Wataru Matsushita
Seiichiro Ogawa
Naohisa Yamakado
Kazuhiko Uchiike
Yuji Taguchi
Corporate Officer Tadashi Honda
Tsuyomi Suzuki
Takeshi Hiraga
Takeshi Nagao
Satoshi Higashio
Kouichiro Hiruta
Yuzo Fujii
Yuji Aizawa
Masahiro Kita
Hirohito Miyagami
Tetsunari Shimada
Yasuharu Okino
Yutaka Takei
Keishiro Obata
Yasuo Motoe
Katsumi Kametani
Yasuo Takeuchi
Shigehiro Kojima
Hitoshi Kobayashi

June 26, 2018 Update