1. Top Page
  2. Company Profile
  3. Officer List

Officer List

Directors and Corporate Auditors

President, The Board Of Directors Representative Director Masao Sakazaki
Representative Director Makoto Tani
Katsuhiko Tsujimura
Director Wataru Matsushita
Kazuhiko Uchiike
Tetsunari Shimada
Outside Director Ikuho Inoue
Tetsuji Mino
Standing Auditor Tooru Noguchi
Osamu Ogura
Corporate Auditor Narihito Maishi
Yasuaki Tarutani
Rikiya Hattori

Executive Officers

President Masao Sakazaki
Vice President Makoto Tani
Senior Managing Executive Officer Katsuhiko Tsujimura
Managing Executive Officers Wataru Matsushita
Kazuhiko Uchiike
Tetsunari Shimada
Seiichiro Ogawa
Yuji Taguchi
Tadashi Honda
Yuji Aizawa
Yutaka Takei
Corporate Officer Tsuyomi Suzuki
Takeshi Hiraga
Satoshi Higashio
Kouichiro Hiruta
Yuzo Fujii
Masahiro Kita
Hirohito Miyagami
Yasuharu Okino
Keishiro Obata
Yasuo Motoe
Katsumi Kametani
Yasuo Takeuchi
Shigehiro Kojima
Hitoshi Kobayashi
Masayuki Honjou
Hiroaki Zouda

June 20, 2019 Update